Dịch Việt - Anh:

Khi dịch tiếng Việt sang tiếng Anh, chúng ta không những phải có từ vựng chuyên môn, cấu trúc ngữ pháp mà còn phải hiểu được ngữ cảnh và ý đồ của tác giả. Nếu bạn giỏi ngữ pháp, bạn có từ vựng chuyên môn nhưng bạn không hiểu được ý của tác giả, rủi ro dịch sai rất cao. Ví dụ như dịch câu “Tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi phải bám vào cái phao cuối cùng, tôi phải học tiếng Anh”. Nếu bạn đơn thuần chỉ có từ vựng, cấu trúc và không nghĩ đến ngữ cảnh thì bạn có thể dịch là “I have no any choice, I have to cling to a final buoy, I have to learn English”, về mặt cấu trúc thì câu này hoàn toàn đúng nhưng về ý nghĩa thì sai vì cái phao mà tác giả muốn nói ở đây không phải là cái phao ở ngoài biển cho chúng ta bơi, cái phao ở đây mang ý nghĩa là cách còn lại duy nhất để giải quyết vấn đề của tác giả là học tiếng anh, cho nên chúng ta có thể dịch lại như sau: “I have no any choice, the only way is that I have to learn English”.

Do đó, khi dịch bất kỳ tài liệu nào từ Tiếng Việt sang tiếng Anh, tôi đọc rất kỹ nội dung của bản gốc để hiểu được ý nghĩa của nó, tiếp đến tôi cẩn trọng lựa chọn từ vựng chuyên môn, dùng cấu trúc câu và các yếu tố mô tả để diễn đạt lại đúng nội dung, ý nghĩa của tài liệu gốc trong cách mà làm cho người đọc dễ hiểu. Nhờ đó, bản dịch của tôi luôn làm cho đối tác hài lòng.


Dịch Anh - Việt

Khi dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, chúng ta phải có kiến thức chuyên môn của lĩnh vực mình đang dịch bên cạnh nắm được ý nghĩa của từ trong từng ngữ cảnh và cấu trúc ngữ pháp. Ví dụ như dịch câu “Assets put money in your pocket, Liabilities take money out of your pocket”, nếu bạn có được kiến thức, từ vựng chuyên môn và nắm được cấu trúc ngữ pháp thì dịch câu này dễ dàng như sau “Tài sản mang lại tiền cho bạn còn tiêu sản làm cho bạn mất tiền”.

Bên cạnh đó, lối diễn đạt của bạn cũng rất quan trọng. Bạn phải chọn cách diễn đạt làm sao để chuyển tải được nội dung, ý nghĩa của bản gốc sang bản dịch một cách chuẩn xác nhất. Ngoài ra khi dịch Tiếng Anh sang Tiếng Việt, bạn còn phải chú ý đến thành ngữ trong Tiếng Anh, ví dụ như khi dịch bạn gặp câu "He is a man of substance", thì tùy theo từng ngữ cảnh bạn hiểu thông thường từ "substance" có các nghĩa như sau:

 1. Một loại chất (chemical substance: Hóa chất, addictive substance: chất gây nghiện,....)
 2. căn cứ thực tế (It was malicious gossip, completely without substance: Đó là lời bịa đặt ác ý, hoàn toàn không có căn cứ thực tế)
3. Phần quan trọng (Making money online is the substance of his book: Kiếm tiền trên mạng là phần quan trọng trong cuốn sách của ông ta).

 Nếu như bạn không biết thành ngữ mà căn cứ theo nghĩa của từ trong từng ngữ cảnh để dịch câu "he is a man of substance", thì bạn gặp rắc rối không biết dịch như thế nào làm cho câu có ý nghĩa. Nếu bạn biết thành ngữ thì bạn dịch câu trên dễ dàng như sau "Anh ta là một người đàn ông quyền quý". Cách để học thành ngữ, khi học nghĩa của từ, bạn nên dùng từ điển Oxford dành cho người học và chú ý đến thành ngữ của từ đó được giải thích trong từ điển.

Như vậy, biết kiến thức chuyên môn, ý nghĩa của từ trong từng ngữ cảnh, cấu trúc ngữ pháp, lối diễn đạt và chú ý đến thành ngữ sẽ giúp bạn tạo ra một bản dịch chất lượng.2 nhận xét: