Khi dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, chúng ta phải có kiến thức chuyên môn của lĩnh vực mình đang dịch bên cạnh nắm được ý nghĩa của từ trong từng ngữ cảnh và cấu trúc ngữ pháp. Ví dụ như dịch câu “Assets put money in your pocket, Liabilities take money out of your pocket”, nếu bạn có được kiến thức, từ vựng chuyên môn và nắm được cấu trúc ngữ pháp thì dịch câu này dễ dàng như sau “Tài sản mang lại tiền cho bạn còn tiêu sản làm cho bạn mất tiền”.

Bên cạnh đó, lối diễn đạt của bạn cũng rất quan trọng. Bạn phải chọn cách diễn đạt làm sao để chuyển tải được nội dung, ý nghĩa của bản gốc sang bản dịch một cách chuẩn xác nhất. Ngoài ra khi dịch Tiếng Anh sang Tiếng Việt, bạn còn phải chú ý đến thành ngữ trong Tiếng Anh, ví dụ như khi dịch bạn gặp câu "He is a man of substance", thì tùy theo từng ngữ cảnh bạn hiểu thông thường từ "substance" có các nghĩa như sau:

 1. Một loại chất (chemical substance: Hóa chất, addictive substance: chất gây nghiện,....)
 2. căn cứ thực tế (It was malicious gossip, completely without substance: Đó là lời bịa đặt ác ý, hoàn toàn không có căn cứ thực tế)
3. Phần quan trọng (Making money online is the substance of his book: Kiếm tiền trên mạng là phần quan trọng trong cuốn sách của ông ta).

 Nếu như bạn không biết thành ngữ mà căn cứ theo nghĩa của từ trong từng ngữ cảnh để dịch câu "he is a man of substance", thì bạn gặp rắc rối không biết dịch như thế nào làm cho câu có ý nghĩa. Nếu bạn biết thành ngữ thì bạn dịch câu trên dễ dàng như sau "Anh ta là một người đàn ông quyền quý". Cách để học thành ngữ, khi học nghĩa của từ, bạn nên dùng từ điển Oxford dành cho người học và chú ý đến thành ngữ của từ đó được giải thích trong từ điển.

Như vậy, biết kiến thức chuyên môn, ý nghĩa của từ trong từng ngữ cảnh, cấu trúc ngữ pháp, lối diễn đạt và chú ý đến thành ngữ sẽ giúp bạn tạo ra một bản dịch chất lượng.

Nguyễn Thị Hoàng Oanh


1 nhận xét: