Khi dịch tiếng Việt sang tiếng Anh, chúng ta không những phải có từ vựng chuyên môn, cấu trúc ngữ pháp mà còn phải hiểu được ngữ cảnh và ý đồ của tác giả. Nếu bạn giỏi ngữ pháp, bạn có từ vựng chuyên môn nhưng bạn không hiểu được ý của tác giả, rủi ro dịch sai rất cao. Ví dụ như dịch câu “Tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi phải bám vào cái phao cuối cùng, tôi phải học tiếng Anh”. Nếu bạn đơn thuần chỉ có từ vựng, cấu trúc và không nghĩ đến ngữ cảnh thì bạn có thể dịch là “I have no any choice, I have to cling to a final buoy, I have to learn English”, về mặt cấu trúc thì câu này hoàn toàn đúng nhưng về ý nghĩa thì sai vì cái phao mà tác giả muốn nói ở đây không phải là cái phao ở ngoài biển cho chúng ta bơi, cái phao ở đây mang ý nghĩa là cách còn lại duy nhất để giải quyết vấn đề của tác giả là học tiếng anh, cho nên chúng ta có thể dịch lại như sau:

 “I have no any choice, the only way is that I have to learn English”.

Do đó, khi dịch bất kỳ tài liệu nào từ Tiếng Việt sang tiếng Anh, tôi đọc rất kỹ nội dung của bản gốc để hiểu được ý nghĩa của nó, tiếp đến tôi cẩn trọng lựa chọn từ vựng chuyên môn, dùng cấu trúc câu và các yếu tố mô tả để diễn đạt lại đúng nội dung, ý nghĩa của tài liệu gốc trong cách mà làm cho người đọc dễ hiểu. Nhờ đó, bản dịch của tôi luôn làm cho đối tác hài lòng.


Nguyễn Thị Hoàng Oanh

2 nhận xét: