Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Bên cạnh cảm thụ được ngôn ngữ, hiểu ý người nói và kiến thức chuyên môn, thì phát âm Tiếng Anh chuẩn và hay cũng tạo ra được ấn tượng tốt và giúp phiên dịch thành công hơn. Hôm nay mình chia sẻ cho cách phát âm [il] và [ju]qua video này để tránh phát âm sai.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét