Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Tại sao có nhiều bạn học hoài Tiếng Anh mà vẫn không ứng dụng được? Người ta bảo học ngoại ngữ chỉ cần chăm, không cần thông minh, đúng hay sai? Ngày nay, nhiều tấm gương thành công cho thấy họ là người bình thường nhưng rèn luyện theo thời gian và cuối cùng có kết quả cao hơn người thông minh. Như vậy người bình thường có thông minh không? Theo mình là có vì họ biết bản thân họ và hiểu được câu châm ngôn: Ngọc không mài không sáng, người không học không tài.

Nếu cứ nghe người ta nói: Học ngoại ngữ không cần thông minh, chỉ cần chăm trong trường hợp bạn giỏi ngoại ngữ thì biết chia sẻ lại: Không thông minh mà tôi học được, bạn thông minh mà không học được, vậy ai thông minh hơn? Thật ra học ngoại ngữ đòi hỏi có cái khiếu, cảm thụ được ngôn ngữ. Ngày xưa ở Trường Đại Học, mình dồn hầu hết thời gian để học Tiếng Anh, đạt được điểm khá tuy nhiên không ứng dụng được. Sau khi tốt nghiệp vì áp lực việc làm, mình thực hành nhiều và dừng lại ở mức giao tiếp. Nhưng từ khi cảm thụ được ngôn ngữ, thấy hay và dịch được. Hàng ngày mình nghe Video của người nước ngoài chia sẻ, học được kiến thức mới thì càng thấy thích Tiếng Anh và càng thú vị hơn nữa khi mình muốn ghi chú lại những ý hay trong quá trình diễn giả chia sẻ, mình tìm ra và học được phương pháp ghi chú Cornell. Dưới đây là 1 kết quả ghi chú Cornell mới nhất của mình từ đường link: https://www.youtube.com/watch?v=zCYODgw318U.Phương pháp ghi chú Cornel do trường đại học Cornel phát minh, giúp ghi nhận lại kiến thức, thông tin trong quá trình nghe. Các bạn học Phiên dịch, nghe và ghi chú lại được bằng phương pháp Cornell, sau đó diễn đạt lại được ý thì chắc chắn thành công.

Phương pháp ghi chú Cornell như sau:

Lập bảng theo như hình mẫu của mình ở trên. Chia tờ giấy thành 4 ô hình chữ nhật và ghi chú như sau:

Ô trên cùng: Ghi tên đề tài, người nói và ngày
Ô bên trái: Ghi ý chính
Ô bên phải: Ghi thông tin liên quan đến ý chính và vẽ hình nếu có
Ô dưới cùng: Tóm tắt lại toàn bộ nội dung.

Phương pháp ghi chú Cornell giúp học tập và ghi nhận thông tin hiệu quả hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét