Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Khi người học chuyên ngành dịch, họ học nhiều phương pháp dịch như dịch thoát nghĩa, dịch sát, dịch vay mượn, dịch sao phỏng..... Nếu nhét hết một đống lý thuyết về phương pháp dịch vào đầu mà không thực hành thì không dịch được. Hơn nữa, trong quá trình dịch, cứ nghĩ phương pháp dịch này phương pháp dịch nọ cũng đủ rối. Thực hành sẽ giúp linh hoạt và gặp bản dịch ứng biến nhanh, tiết kiệm thời gian.

Nghề nào cũng có cái khó của nó. Nghề nào cũng cho người ta cơ hội đi lên. Ai cũng muốn cả nhưng lúc thách thức mà vẫn làm được, sau đó thấy cái hay của nó thì sẽ phát triển được. Nghề nào cũng có cạnh tranh, quan trọng mình  làm gì được để phát triển. Nghe nhiều người nói dịch thuật kiếm được nhiều tiền lắm, thế là đổ xô đi học ngoại ngữ để kiếm tiền. Như vậy là sai, mình phải ổn định tư tưởng, lựa chọn cái mình đang làm, hãy tập trung vào phát triển nó, học những cái có liên quan đến nó, còn vấn đề ngoại ngữ khi cần thì có thể thuê người khác làm cho mình, người cung cấp dịch vụ mong muốn kiếm được tiền và giữ uy tín, nên tin tưởng họ làm tốt hơn mình và giúp mình có thời gian làm việc khác tạo ra nhiều giá trị hơn.

Còn người muốn kiếm tiền từ dịch thuật, hãy đọc nhiều sách, cấu trúc ngữ pháp vững, học thành ngữ để khi gặp bản dịch, mình ứng biến nhanh, dịch nhanh đáp ứng được thời gian và chất lượng thì mới kiếm được tiền. Kỹ năng dịch là cứ làm đi làm lại nhiều tự nhiên sẽ giỏi.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét