Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Tại sao người ta nói người Việt Nam giỏi, thông minh nhưng nhiều người giỏi ngồi lại chung thì cải nhau, không làm việc được? Trong các bản dịch của mình liên quan đến quản trị, lãnh đạo đều nói đến tinh thần làm việc nhóm, ở một số trường đại học có xem xét và đánh giá sinh viên thông qua tinh thần làm việc đội nhóm. Nếu như học về quản trị, lãnh đạo, người lãnh đạo hoàn thành được công việc một cách hiệu quả thông qua người khác mới là người lãnh đạo giỏi. Đó là về lý thuyết, còn thực tế thì mình không biết ở môi trường của tập đoàn, công ty lớn đa quốc gia như thế nào, chứ còn ở Việt Nam, đa số lãnh đạo sợ nhân viên giỏi hơn mình. Nếu lãnh đạo sợ nhân viên giỏi hơn mình thì làm giảm đi lợi ích của tổ chức đó, lãnh đạo giỏi là biết dùng người, biết yếu tố con người, giúp con người phát triển và thông qua họ hoàn thành mục tiêu.

Đôi lúc bảo thủ làm cho người ta không vui, không thích nghe, thấy cái tốt, cái hay từ người khác, họ chỉ muốn nằm trong vòng thoải mái của mình, ai chạm đến vùng này của họ thì mệt. Cho nên, người thông minh là người biết nhận ra các tuýp người và làm việc được với họ để tránh căng thẳng, chứ không phải người chờ họ nói ra cái gì thì bác bỏ cái đó, cuối cùng mất thời gian, công sức và căng thẳng, dẫn đến hiệu quả công việc thấp.

Lắng nghe người khác vừa là cách bạn cho đi để đạt được sự tương tác thành công vừa học hỏi được từ người khác. Trong làm việc nhóm, nếu bạn thiếu kỹ năng này thì không làm được. Không làm việc nhóm được thì không làm lãnh đạo được.

Cho nên, muốn bảo thủ, cho mình là số 1 hoặc muốn lắng nghe, phát triển, mở rộng tầm nhìn là lựa chọn của mỗi người, tùy theo nhận thức của cá nhân.

1 nhận xét: