Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014


Mình thường nghe nói lãnh đạo là người có khả năng ảnh hưởng đến người khác, hướng người khác hành động để đạt được mục tiêu chung,  có kỹ năng con người,.. thế nhưng khi tiếp xúc với một số lãnh đạo mình thấy họ có ảnh hưởng gì mình đâu, kỹ năng con người của họ đôi lúc còn làm mình phản cảm,.. mình luôn hỏi vì sao như vậy? 


Hôm nay mình dịch tài liệu nói về kỹ năng lãnh đạo cá nhân của một tổ chức lớn, tài liệu rất hay giúp mình nhìn nhận được nhiều vấn đề. Trong tài liệu có nói, hai yếu tố rất quan trọng giúp cho lãnh đạo thành công đó là tính trung thực và tinh thần học hỏi. Về tinh thần học hỏi thì mình sẽ chia sẽ sau. Hôm nay mình nói về tính trung thực của người lãnh đạo. Trung thực là nét tiêu biểu của người lãnh đạo từ cái tâm, người lãnh đạo trung thực luôn hành động trung thực và đóng góp trung thực, luôn cởi mở với khả năng và điểm yếu của mình, luôn biết mình là ai, luôn vượt qua cái tôi và tập trung vào những điều ngoài bản thân như tổ chức, gia đình, xã hội. Trong cuốn sách ảnh hưởng từ lòng tốt đến điều vĩ đại (good to great) của Jim Collins đã xác định tính trung thực là yếu tố then chốt trong “Lãnh đạo cấp độ 5” đã đạt được giải thưởng. Khi bạn nuôi dưỡng và thực hành tính trung thực, bạn sẽ chiêm nghiệm được sự liên kết mạnh mẽ giữa tổ chức, con người và giá trị của bạn. Và, sau cùng, bạn đạt được kết quả tốt hơn. 

Mỗi khi dịch một đề tài là mình lại học được một điều gì đấy. Hôm nay, mình đã trả lời được câu hỏi vì sao có những người lãnh đạo không ảnh hưởng đến mình.

3 nhận xét: