Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014  Như bạn biết, loài người chúng ta thực chất là động vật xã hội cho nên chúng ta thường xuyên tương tác với môi trường. Trong quá trình tương tác với môi trường, chúng ta nảy sinh ra ý tưởng, suy nghĩ, tình cảm và chúng ta dùng ngôn ngữ là để diễn đạt ý tưởng, suy nghĩ và tình cảm đó. Ngôn ngữ được biểu thị thông qua lời nói, chữ viết, âm thanh hay cử chỉ của chúng ta, và ý nghĩa của ngôn ngữ tùy thuộc vào môi trường mà chúng ta tương tác hay nói cách khác ý nghĩa của ngôn ngữ tùy thuộc vào ngữ cảnh. 

Ngữ cảnh là tất cả những tình huống khác nhau liên quan đến giao tiếp bằng ngôn ngữ. Trong dịch thuật, ngữ cảnh đóng vai trò quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng lên ý nghĩa của từ, cụm từ và câu được sử dụng. Bạn có thể hiểu rõ hơn vấn đề này thông qua các ví dụ sau đây:

1    1. Ngữ cảnh ảnh hưởng lên nghĩa của từ honor:

Honor documents of the exporter
Thanh toán bộ chứng từ của nhà xuất khẩu
Honor entrepreneurs who have contributed to development of the country.
Tôn vinh các doanh nhân đã đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

2 2.  Ngữ cảnh ảnh hưởng lên nghĩa của cụm từ run into:

I run into you at this time, I am really lucky
Tôi tình cờ  gặp anh lúc này, tôi thật là may mắn
I will run into the bank immediately if I see a suspect as thief
Tôi sẽ chạy vào ngân hàng ngay nếu tối thấy một người đáng nghi ngờ là kẻ cướp.

3    3.  Ngữ cảnh ảnh hưởng lên nghĩa của câu I have climbed to a higher position

Thanks to creative ideas contributed to the company, I have climbed to a higher positionNhờ đóng góp cho công ty những ý tưởng sáng tạo mà tôi đã được thăng tiến.
I have not been scared of the height, so I have climbed to a higher position 
Tôi không sợ độ cao, vì thế tôi đã trèo lên cao hơn

Do đó, để tạo ra bản dịch được người đọc chấp nhận, công việc đầu tiên người dịch phải làm là phân tích bản gốc để biết được ngữ cảnh của nó, sau đó lựa chọn từ và cách diễn đạt phù hợp cho bản dịch.

10 nhận xét:

  1. Just remember us and we will cash your check very short period with a very low cost.
    check cashing Hazlet

    Trả lờiXóa