Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014


Khi thực hiện dự án cho khách hàng, tôi luôn hướng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng của bản dịch. Tôi luôn đánh giá cao kiến thức và kinh nghiệm của khách hàng, bất cứ sai sót nào trong bản dịch cũng có thể làm cho khách hàng đánh giá thấp chất lượng của bản dịch. Vậy  tôi làm sao tạo ra một bản dịch chất lượng?

Trước khi nhận dự án, tôi làm việc với khách hàng để biết được yêu cầu của họ đối với bản dịch, nắm được ngữ cảnh của bản gốc, mục đích của bản dịch và đối tượng đọc bản dịch. Sau đó, tôi đọc tài liệu chuyên môn liên quan đến dự án để làm mới và mở rộng thêm kiến thức. Điều này giúp tôi sử dụng thuật ngữ chuyên môn chính xác liên qua đến đối tượng của văn bản.

Tôi có một số nguồn cung cấp các thuật ngữ để tạo điều kiện dễ dàng cho quá trình dịch thuật cũng như sử dụng nhất quán thuật ngữ chuyên môn trong toàn bộ dự án. Các nguồn này chủ yếu là sách liên quan đến đối tượng của văn bản và từ điển. Ví dụ, khi dịch báo cáo tài chính, tôi đọc các cuốn sách liên quan đến báo cáo tài chính để tìm thuật ngữ chuyên môn, dịch điều lệ công ty thì tôi đọc luật doanh nghiệp, dịch tài liệu liên quan đến thương mại quốc tế thì tôi đọc các sách liên quan đến thương mại quốc tế,... 

Sau khi đọc và nắm được ý chính của bản gốc, và có được thuật ngữ chuyên môn, tôi tiến hành dịch. Trong quá trình dịch, điều quan trọng nhất là phải chuyển được nghĩa của bản gốc sang bản dịch. Do đó, tôi không sử dụng phương pháp dịch từ theo từ mà tôi dùng phương pháp dịch ý theo ý. Điều này giúp tôi giữ được nghĩa của bản gốc. Khi bản dịch hoàn thành, tôi đọc kỹ và kiểm tra lại trước khi giao cho khách hàng.

Nhờ đó, bản dịch của tôi luôn làm cho khách hàng hài lòng và tôi lại được lựa chọn để thực hiện dự án tiếp theo cho họ.1 nhận xét: