Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014


Khi làm công việc dịch thuật, hầu như hằng ngày mình sử dụng từ điển. Tuy nhiên, mình không chỉ đơn thuần là tra từ trong từ điển song ngữ rồi viết ngay ra nghĩa giải thích của từ trong từ điển. Dịch thuật không chỉ đơn giản là tìm nghĩa tương đương của một từ mà người dịch phải hiểu được ngữ cảnh và lựa chọn dịch như thế nào cho tốt nhất. Vì thế, người ta sử dụng người dịch thực tế mà không sử dụng máy móc.

Công cụ để hỗ trợ người dịch là từ điển. Từ điển đơn ngữ hữu ích hơn từ điển song ngữ bởi vì từ điển đơn ngữ giải thích nghĩa của một từ hay cụm từ  bằng một ngôn ngữ, ngoài cho biết nghĩa tương đương của từ hay cụm từ, nó còn giúp cho người dịch biết được người bản xứ định nghĩa từ hay cụm từ đó như thế nào và họ sử dụng chúng trong trường hợp nào.

Người dịch nên nghiên cứu từ điển đơn ngữ trước để hiểu được từ hay cụm từ đó từ quan điểm của người bản xứ, sau đó quay lại từ điển đơn ngữ để lựa chọn nghĩa giải thích tốt nhất và phù hợp với ngữ cảnh. Là một người dịch thuật, công cụ tham khảo đầu tiên của mình là từ điển đơn ngữ, mình sử dụng nó khi mình có thắc mắt về một từ cụ thể, và bất cứ khi nào mình muốn học thêm về ngôn ngữ nguồn mà mình đang dịch. Mình xem từ điển đơn ngữ là một cuốn sách, mình đọc đi đọc lại nó nhiều lần nhưng lúc nào mình cũng thấy nó cho mình biết nhiều thông tin mới và hữu ích.

2 nhận xét: