Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014


Trên thực tế, mỗi khi nhận một dự án dịch thuật, mình hỏi khách hàng yêu cầu của họ đối với bản dịch như thế nào.  Trên cơ sở yêu cầu của khách hàng, mình áp dụng kiến thức và kỹ năng để dịch dự án cho họ. Tuy nhiên, theo lý thuyết thì có tám phương pháp dịch thuật mà mình muốn chia sẻ cho các bạn tham khảo để nghiên cứu và hiểu thêm về dịch thật như sau:

1. Dịch từ đối từ (Word for word translation) là dịch trực tiếp từng từ từ ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ dịch, trật tự từ của ngôn ngữ gốc được giữ nguyên, từ được dịch theo nghĩa thông thường nhất, tách rời ngữ cảnh. Ví dụ:

Decisions to commence or terminate commercial development or marketing of any product, as defined in the shareholders Agreement.
 Quyết định - để -  bắt đầu - hay - chấm dứt - thương mại - phát triển -  hay - tiếp thị -  của - bất cứ - sản phẩm - như - được - xác định - trong - cổ đông - hợp đồng.

2. Dịch nguyên văn (Literal translation): Cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ gốc được chuyển sang cấu trúc gần nhất của ngôn ngữ dịch nhưng từ vựng được dịch theo từng từ riêng lẻ bằng nghĩa thông thường nhất, tách rời ngữ cảnh.Ví dụ:

The then government was still young and weak
Chính phủ lúc bấy giờ vẫn còn trẻ và yếu

3. Dịch trung thành (Faithful translation) là cách dịch mà người dịch cố gắn tạo ra nghĩa văn cảnh một cách chính xác nhất trong phạm vi giới hạn cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ dịch. Ví dụ:

Chúng tôi có thể nhìn thấy con sông Mekong uốn khúc qua những cảnh đồng bên dưới.
We could see the Mekong river winding its way through the plains below.

4. Dịch ngữ nghĩa (Semantic translation) là cách dịch hướng đến người đọc của ngôn ngữ dịch. Bản dịch chứa đầy đủ ý nghĩa của bản gốc kể cả nghĩa tạo ra giá trị thẩm mỹ của bản gốc. Ví dụ:

The third world is vulnerable owing to its extreme specialization. The export earnings of many developing countries are based on just two or three main products.
Thế giới thứ ba dễ dàng bị tổn thất vì sự chuyên môn hóa quá mức. Ở nhiều nước đang phát triển, thu nhập từ xuất khẩu chủ yếu dựa vào hai hay ba sản phẩm chủ lực mà thôi.

5. Dịch thông báo (Communicative translation) là cách dịch mà người dịch cố gắn chuyển dịch chính xác ý nghĩa văn cảnh của bản gốc, tạo ra một bản dịch với nội dung và hìn thức dễ dàng chấp nhận và dễ hiểu cho người đọc. Ví dụ:

Safety. In the United State, the Food and Drug Administration (FDA) applies strict controls before authorizing the launch of a new drug on the American market.
Sự an toàn.  Ở Mỹ, Cục Quản Lý Dược và Thực Phẩm áp dụng sự kiểm soát nghiêm ngặt trước khi cho phép đưa ra thị trường Mỹ một sản phẩm dược mới.

6. Phỏng dịch (Adaptation) là phương pháp dịch tự do nhất trong tất cả các phương pháp dịch trong đó người dịch chỉ giữ lại chủ đề, nhân vật và kịch bản ở bản gốc khi tái tạo bản dịch, văn hóa của ngôn ngữ dịch cũng được chuyển đổi hoàn toàn sang văn hóa của ngôn ngữ dịch. Phương pháp này chủ yếu dùng để dịch thơ,  kịch.

7. Dịch tự do (Free translation): Là cách dịch trong đó người dịch thoát ra khỏi ràng buộc của hình thức bản gốc và ngôn ngữ gốc, dùng ngôn ngữ dịch để diễn giải ý nghĩa của bản gốc. Do đó bản dịch có xu hướng dài hơn bản gốc.

8. Dịch thành ngữ (Idiomatic translation) là cách dịch mà người dịch tái tạo lại thông điệp của bản gốc với nhiều sáng tạo ở ngôn ngữ dịch. Bản dịch chứa câu khẩu ngữ và thành ngữ mà không có ở ngôn ngữ gốc. Cách dịch này tạo ra bản dịch sống động, tự nhiên và gần gủi với người đọc. 


 


14 nhận xét:

 1. mình vẫn chưa thấy sự khác nhau rõ rệt giữa sematic translation và communicative translation ở ví dụ và giải thích mà bạn đưa ra ở bài viết cho lắm, bạn có thể giải thích thêm cho mình được không
  Cảm ơn bạn nhiều!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ví dụ cho semantic translation là dịch ngữ nghĩa gần với nghĩa gốc: Door-to-door service: dịch vụ tận nhà.
   Còn Communicative translation chỉ cần đúng ý và phù hợp với văn cảnh và văn hóa: when you are in Rome, do as the Romans do = nhập gia tùy tục.

   Xóa
  2. vậy cai nhập gia tùy tục nó khác với idiomatic s ạ

   Xóa
 2. Bạn có thể cho mình ví dụ của phương pháp adaptation không ạ

  Trả lờiXóa
 3. This circumstance won't be a reason for alert if finished with tenable and dependable organizations. Regardless of the possibility that you have taken out an auto title advance, you will in any case have it with you and you can at present drive it as though it is as yet your auto. Observe, however, this is just conceivable on the off chance that you are frequently paying your levy. If not, the organization may claim your auto.
  Check Cashing

  Trả lờiXóa
 4. It is really easy to find us at your nearest places. Our office is opened 24/7. So, you can find us all time. United Check Cashing offering you the best services with 100% satisfaction within very short period.
  check cashing near me

  Trả lờiXóa