Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014Dịch thuật là một công việc không những đòi hỏi sự cẩn trọng trong việc diễn đạt lại nội dung tương đương với bản gốc mà còn phải bảo mật thông tin. Chẳng hạn như khi dịch  báo cáo tài chính, mình biết được kết quả hoạt động kinh doanh, dòng ngân lưu, tài sản và nguồn vốn của công ty. Có những báo cáo tài chính phản ánh rất tốt tình hình của công ty làm cho mình rất ấn tượng và nó có thể là đề tài để nói chuyện nhưng làm việc trên nguyên tắc bảo mật thông tin, mình không bao giờ nói cho ai biết thông tin về bản dịch của mình. 

Như vậy đấy, bảo mật thông tin cho bản dịch là cần thiết cho một người làm công việc dịch thuật. Công việc này giúp mình tích lũy nhiều kiến thức, cập nhật thông tin nhanh và trong tương lai mình có thể trở thành một nhà thông thái. Tuy nhiên, bạn phải tuân thủ nguyên tắc bảo mật để tránh xảy những trường hợp không hay.

4 nhận xét:

  1. With the correct individual back programming, this does not need to be a major task like monitoring each penny you spend, or entering and classifying each check you compose. usacheckcashingstore.com/san-diego

    Trả lờiXóa
  2. We can cash all types of checks. Need your cash checked? We can serve you what you are looking like check cashing places near me It is really easy to find us at your nearest places. Our office is opened 24/7. So, you can find us all time. United Check Cashing offering you the best services with 100% satisfaction within very short period.
    check cashing near me

    Trả lờiXóa